Haptotherapie

Ervaren dat je goed bent zoals je bent 
Je verstand zegt iets over wat jij weet en vindt.
Je gevoel vertelt over hoe jij iets beleeft!
Zolang je naar beiden luistert ben je in balans.

Denken en voelen uit balans
Doe je eerder wat je denkt dat goed is, dan dat je doet wat goed voor je voelt, dan kan het zijn dat je uit balans raakt. De kans bestaat dat je keuzes maakt die minder goed bij je passen. Je verstand zegt ‘ja’, terwijl je lichaam zich verzet. Vaak ben je je niet bewust van de spanning die dit oproept en loopt deze op. Vroeger of later zal de opgehoopte spanning zich uiten in een lichamelijk of emotioneel noodsignaal. Een signaal waar je niet meer om heen kan.

Beleven van jezelf
Haptotherapie gaat over het beleven van jezelf. De haptotherapeut helpt je stil te staan bij het voelen wat er met je gebeurt: tijdens een gesprek, een oefening of door je aan te raken. Je gaat weer ervaren wat iets met je doet. Daarbij is er geen goed of fout. Alles mag er zijn. Zo kom je weer meer tot jezelf. Dat geeft rust.

Kunnen kiezen  minder klachten
Door echt te luisteren naar je gevoelens ontdek je ook wat werkelijk belangrijk voor je is. In plaats van te leven naar je eigen of andermans verwachtingen leer je ruimte te maken en te kiezen voor dat wat goed voor jou voelt. Dit brengt ontspanning en hierdoor zullen je klachten afnemen.

Haptotherapie is gebaseerd op de haptonomie, wat de leer van de tast (hapsis) is. Het gaat over al wat tastbaar oftewel voelbaar is.
Zie ook: www.kenniscentrumhaptonomie.nl

 

Ik denk èn ik voel, dus ik besta’